Hakkımızda

Hakkımızda

Engellilik, bireyin bedenindeki doğuştan veya sonradan meydana gelen yeti yitimi ve çevresiyle etkileşiminde engelliliği artıran ya da azaltan durumlar nedeniyle işlevselliğini etkileyen, her bireyin kendine özgü durum ve koşullarının dikkate alınarak değerlendirilmesini gerektiren, çok boyutlu ve çeşitlilik gösteren bir olgudur. Her birey yaşamının bir döneminde geçici veya kalıcı olarak engellilik durumunu deneyimleyebilir.

Engellilik, sadece engellileri değil, karar vericileri ve toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve sorumluluk almalarını gerektiren bir olgudur.

Engelli üniversite öğrencilerinin güçlendirilmelerine, engellilik hakkında üniversite ortamında ve toplumda farkındalığın artırılmasına ve gençlerin her alanda katılımlarının desteklenmesine ihtiyaç vardır.  

Engelli Üniversite Öğrencilerinin Savunuculuk ve Katılım Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi, Engelliler Konfederasyonu ve Yaşam Boyu Eğitim Derneği tarafından, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle, Haziran 2020’den bu yana yürütülmektedir.

Projenin genel amacı: Engelli bireylerin karar süreçlerine daha etkin demokratik katılımı yoluyla daha canlı bir sivil toplumun gelişmesini desteklemektir.

Projenin özel amaçları:

Engelli üniversite öğrencilerinin savunuculuk kapasitelerini geliştirmek ve karar süreçlerine katılımını artırmak,

Ulusal ve Avrupa düzeyinde engelli ve engelli olmayan üniversite öğrencileri arasındaki işbirliğini geliştirmek,

Engelli üniversite öğrencilerinin günlük yaşam mücadelelerine ilişkin farkındalığı artırmaktır.

Proje faaliyetleri

İhtiyaç Analizi: Engelli üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarına ve sorunlarına ilişkin bir analiz yapılması

Herkes İçin Üniversite Yarışması: Engelli üniversite öğrencilerinin günlük yaşam mücadelelerine ilişkin Herkes İçin Üniversite temalı Yarışmaların Afiş ve Slogan, Fotoğraf, Kısa Film ve Makale dallarında üniversite öğrencilerinin katılımına açık olarak yapılması; 

Çalıştaylar: Engelli ve engelli olmayan üniversite öğrencilerinin, engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin engelli öğrencilere hizmet veren birimlerinin temsilcilerinin katılımıyla Ankara, Mersin ve Eskişehir’de Çalıştaylar yapılması;

Engelsiz Üniversite İçin Öğrenci Ağı’nın (DUS NET) Kurulması: engelli ve engelli olmayan öğrencilerin, engellilik alanındaki sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de katılımıyla kurulması ve söz konusu ağın uluslararası bir ağa üye olması; Ağın ilkelerinin ve işleyişinin Çevrimiçi buluşmalarla katılımcı bir anlayışla geliştirilmesi;

Çalışma Ziyareti: Avrupa ülkelerindeki benzer uygulamalar hakkında araştırma yapmak ve ilişkiler geliştirmek için bir çalışma ziyareti yapılması;

Gençlik Forumu: Engelsiz Üniversite İçin Öğrenci Ağına dahil olan engelli ve engelsiz üniversite öğrencilerinin, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin, üniversitelerin engelli öğrencilere hizmet veren birimlerinin temsilcilerinin katılımıyla yapılması;

Üniversitelerin Bahar Şenliklerinde Engelsiz Üniversite İçin Öğrenci Ağının tanıtılması: üniversite öğrencilerinin engellilik konusunda farkındalıklarını artırmak, Ağın çalışmaları konusunda bilgi vermek.

Engelliler Konfederasyonu (Koordinatör)

Engelliler Konfederasyonu 2006 yılında engellilik alanında hak temelli anlayışla savunuculuk yapmak için kuruldu. Engelli örgütlerinin çatı örgütüdür. Halen 5 üye federasyon ve 39 bağlı dernekle Türkiye düzeyinde örgütlenmiştir. https://www.engellilerkonfederasyonu.org.tr/

Yaşam Boyu Eğitim Derneği (Proje Ortağı)

Her yaştan bireylerin spor ve fiziksel aktiviteler, sanat ve kültürel aktiviteler yolu ile toplum katılımını desteklemeyi hedefler. Çocuk, ergen, genç, yaşlı, kadın, engelli ve dezavantajlı kesimdeki bireylerin sosyal ve yaşama spor, sanat ve kültürel faaliyetler yoluyla katılımını sağlar. http://www.yasamboyu.org/