Engelli öğrenciler Mersin Çalıştayı’nda buluştu

Engelli öğrenciler Mersin Çalıştayı’nda buluştu

Engelliler Konfederasyonu’nun öncülüğünde ve Yaşam Boyu Eğitim Derneği’nin ortak olduğu Avrupa Birliği’nin Finanse ettiği “Engelli Üniversite Öğrencilerinin Savunuculuk ve Katılımcılık Becerilerinin Geliştirilmesi” projesinin 3 gün süren çalıştay Mersin’de yapıldı.

Engelli öğrenciler Mersin Çalıştayı’nda buluştuTürkiye genelinde yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı çalıştay Şenay Keçeci’nin sunumuyla gerçekleşti. Engelli Üniversite Öğrencilerinin Savunuculuk ve Katılımcılık Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi’nin açılış konuşmasını Engelliler Konfederasyonu Başkanı Fermani Kurtel’in yaptığı çalıştayda, Mersin Tabip Odası Başkanı Hülya Atilla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Adnan Mazmanoğlu, Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdullah Özyiğit de yer aldı.

Yaşam Boyu Eğitim Derneği’nin ortak olduğu “Engelli Üniversite Öğrencilerinin Savunuculuk ve Katılımcılık Becerilerinin Geliştirilmesi” çalıştayı hakkında detaylı bilgiler aktaran Ali Ulusoy, şiir dinletileriyle de gençleri farklı ufuklara yelken açmasını sağladı.

200 üniversite öğrencisinin ve 20 STK temsilcilerinin bir araya geldiği 3 gün süren çalıştayın açılışında konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atilla, “Gençlerimizi yani geleceğimizi konuştuğumuz bu çalıştayda, olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi yerel yönetimler. Yerel yönetimlerde engelli bireylerimizin, engelli vatandaşlarımızın bire bir katılmaları, fikirlerini iletmeleri şeffaf ve erişilebilir hizmetlerin sunulması. Bu anlamda da engelli bireyleri sosyal, kültürel hayatlara katılmaları, önlerindeki fiziki engelleri kaldırarak, kenti erişilebilir bir kent haline getirmek öncellikli hedeflerimiz arasındadır. Biz Büyükşehir’in stratejik planını oluştururken, bu anlamda da öncellikli olarak çalıştaylar düzenledik. Çalıştaylarımızın belli bir oranını da engelli bireylerimize, engelli vatandaşlarımıza ayırdık” dedi.

GENÇLER AĞDA TOPLANACAK

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Kurtel, çalıştayın amacının engellilere haklarını tanıtmak olduğunu söyleyerek, “Bu çalıştayda üniversiteli engelli gençlere, engellere yönelik savunuculuk konusunda ne tür haklar veriliyor, bu haklarda nelerden yararlanıyor, ne tür destekler aldıklarına dair bilgilendirmelerde bulunulacaktır. Çalıştay sonrasında bir manifesto yayınlanacak ve bu manifesto engelli bireylere ve üniversite gençlerine duyurulacak. İnşallah bu çalıştay sonucunda çok önemli değerlendirmeler sonucunda üniversiteli engelli gençlerin sorunları ve üniversite engelli gençleri ağını kurarak, tüm engelli gençleri bu ağda haberleşme ve engellilere ne tür haklar ve ne tür hizmetler sunulacağı ağ yoluyla duyurulacaktır. Konfederasyonumuz 2006 yılında kuruldu ve konfederasyonumuza bağlı 7 tane farklı federasyon bulunmakta, farklı engel grubunda. Bu çalışmalarımızı daha da ileriye götürmek için sizlerin bizlere vereceği destek ve çabalar için şimdiden teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

4 MİLYON ENGELLİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR

Çalıştayda konuşan Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Mazmanoğlu ise şunları söyledi: “Çalıştay, üniversite öğrencilerinin sunuculuk, katılım becerilerinin geliştirilmesi konusunda bir çalıştaydır. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 12,9’u engellilerden oluşmakta. Bu rakamların daha da derinine inildiği zaman bu yüzdenin de yüzde 36’sının okuma yazma bilmediğini yani yaklaşık 3 milyon 85 bin kişinin, yüzde 33’u yani 2 milyon 805 bin kişinin ilkokul mezunu, yüzde 1,83’ünün ise ancak üniversite mezunu olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla beceri veya kendini savunma eğitimle olur. Ben sizden her çalıştayda üniversite akademisyenlerinden mutlaka ilham ya da yardım istemenizi isterim” dedi.

Avrupa’nın eğitim planının işlerliğine vurgu yapan Mazmanoğlu, “Avrupa diyoruz ama Avrupalılar 2000 yılından itibaren tamamen klasik eğitimi terk etti. Eğitim dili ve değeri düşünme denen kavramlarla eğitimlerine devam ediyor. Dikkat edilirse son 20-22 yıl içersinde böyle bir felaketin aşısını da Avrupalılar buldu. Yani bu eğitim ortaokul seviyesine kadar indiren ve derin öğrenme ve öğrenme bilimiyle uygulama yöntemleriyle buldu. Dolayısıyla artık elimizde not, öğrenciye ders anlatmak yok. Öğrencinin bilgiyi nereden alacağını öğretmek gerekir. Dolayısıyla merak yaratmak gerekir öğrencide ve eğitimin kalitesini yükselttiğimiz zaman kendi sorunlarını çok kolay çözeceklerdir. Ben şöyle bir saptama yaptım; Artık biz öğrencilerimize, üniversitemizde gerçekten laboratuvarlarımız, sosyal bilimcilere ise genellikle derin düşünme eğitim diline uygun şekilde ders anlatılması önerileri yapıyoruz” şeklinde konuştu.

TBB’DEN ENGELSİZ YAŞAM KESİTLERİ

Tabip Odası olarak asıl amaçlarının sağlıkta eşitlik yönünde mücadele edeceklerini ve engelli vatandaşların varlığına dair farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyleyen Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, “Biz bir meslek örgütü olarak aslında temel görevimiz; hekim haklarını savunmaktadır ama biz hiçbir zaman bununla sınırlı kalmayan mücadeleyi örnek aldık, kendimize şiyar edindik ve en başta savunduğumuz şeylerden bir tanesi de halkın sağlık hakkıdır.

Halkın sağlık hakkı derken de biz sağlığı daha çok koruyucu sağlık hizmetleri üzerinden değerlendiririz. Tam da burada aslında engelli vatandaşların sağlık hakkı, engelli vatandaşların yaşamlarını nasıl sürdüreceği üzerinde durulması gerekir. Çünkü ülkemizde ve dünyada çok fazla dezavantajlı gruplar var ve bu grupların en önemlilerden bir tanesi de engelli vatandaşlar. Bu anlamda da hani onların dünyada var olduklarına dair, sorunlarının olduğuna dair bir farkındalık oluşturabilmek bile bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Bizim bağlı olduğumuz TTB her zaman için bu doğrultuda mücadele etti. Çünkü biz aslında sağlığı sadece bedensel ve sadece ruhsal bir iyilik hali olarak değil, ikisinin yanında bir de ruhsal iyilik hali olarak değerlendiriyoruz ve tüm bireylerin sosyal yaşama katılmaları ve hatta siyasi yaşama katılmalarının da aslında sağlığın tarifi içersinde olduğunu düşünüyoruz ve bu bilinçle hareket ediyoruz.

İşte bu proje de aslında her ne kadar üniversite öğrencilerine yönelikmiş gibi görünse de Türkiye çapında çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Bundan belki 15-20 yıl önce sokakta görmüyorduk engellileri ve sanki yokmuş gibi davranıyorduk ama şimdi en azından insanların sokağa inebilmesi ve görünür olmasını da önemli buluyoruz” sözlerini kullandı.

Haber: habertur.com